අපි ගැන

Liberty Solar System

නොමිලේ විදුලි බලය ලබා ගන්න අප හා එක්වන්න

දිනෙන් දින වැඩිවන විදුලි බිලට විසඳුම අප සැමගේ හිසට ඉහලින් බැබලෙමින් තිබෙනවා. එය නම් සුර්යය බලශක්තියයි. නොමිලේ එය ලබා ගැනීමට දැන් අපගේ තාක්ෂණය දියුණු වී තිබෙනවා. තවමත් ඔබ එයින් ප්‍රයෝජන නොගන්නේ මන්ද? ලිබර්ටි සොලාර් සමඟ එක් වන ඔබට එහි ප්‍රයෝජන ලබා ගත හැක වන අතර පහත අපගේ පොරමට පිරවීමෙන් හෝ දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට වැඩි විස්තර දැන්ම දැනගත හැක. සුර්යය බලශක්තිය පිළිබඳ ඉහත අපගේ ක්‍රම පිළිබඳ විස්තර දැනගැනීමට කැමති නම් එවා වෙත ගමන් කරන්න .

අපව තෝරාගන්නේ ඇයි?

24/7 සහාය

අපගේ සේවාවන් සහය පැය 24 පුරාවට ලබා ගැනීමට හැක. අපගේ සේවකයින් එ සදහා බැදි ඇත.

විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයින්

ඉතා විශ්වාෂ දායක පුද්ගලයින් අප ආයතනය හා සම්බන්ධ වී සේවය ඹබට සේවය ලබා දීමට බැදී ඇත

අවුරුදු පළපුරුද්ද

වෙළද පොලේ ඉතා විශ්වාෂනීය 12 අවුරුදු පළපුරුද්දක් අප අයතනය සතුව ඇත

අප සමඟ එක්වන්න

සූර්ය බල සංග්‍රාමයේ කොටස් කරුවේකු වීම සදහා අප හා එක්වන්න

අපේ හවුල්කරුවන්

ඇස්තමේන්තුවක් සඳහා අමතන්න