ඔෆ් ග්‍රීඩ් සිස්ටම්


ජෙනරේටරයක් වෙනුවට කදිමයි

ප්‍රධාන රැහැන් පද්ධතියට සම්බන්ධ නොවන අතර සුර්ය පැනල මගින් පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ. රාත්‍රී කාලයේදී බැටරියක් මගින් විදුලි බලය ලබා දෙනු ලබයි. විදුලිය පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක වන අතර විදුලිය ඇනහීට්ම් වලට සමුදෙන්න. එමෙන්ම විදුලිය නොමැති ප්‍රදේශ වලට ඉතාම යෝග්‍ය වේ. මෙම පද්ධතිය තුළින් ඔනෑම විදුලි උපාංගයක් ක්‍රියාත්මක කළ හැක. වයුසමීකරණ පද්ධතියක් වුවද ඔබට සවි කළ හැක.

අපව තෝරාගන්නේ ඇයි?

24/7 සහාය

අපගේ සේවාවන් සහය පැය 24 පුරාවට ලබා ගැනීමට හැක. අපගේ සේවකයින් එ සදහා බැදි ඇත.

විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයින්

ඉතා විශ්වාෂ දායක පුද්ගලයින් අප ආයතනය හා සම්බන්ධ වී සේවය ඹබට සේවය ලබා දීමට බැදී ඇත

අවුරුදු පළපුරුද්ද

වෙළද පොලේ ඉතා විශ්වාෂනීය 12 අවුරුදු පළපුරුද්දක් අප අයතනය සතුව ඇත

අප සමඟ එක්වන්න

සූර්ය බල සංග්‍රාමයේ කොටස් කරුවේකු වීම සදහා අප හා එක්වන්න

අපේ හවුල්කරුවන්

ඇස්තමේන්තුවක් සඳහා අමතන්න